PO18 > 浓情 > 幻海沉金(NP)
幻海沉金(NP)

幻海沉金(NP)

  作者:凌星尘  最后更新时间:
Ⓗǎīτǎηɡщц.cōм(haitangwu.com)
    古老的瀚金帝国有一句谚语:对于沙漠中的旅人,金银比不上一根萝卜。
因为一个三千年前的黄金面具,韩韵绮踏上了掩埋瀚金帝国的这片沙漠。
踏遍黄沙,她要找的,从来都不是金银。
异国情缘+买股文。
主剧情,肉很少,主要讲的是一个小公主在蛮荒之地成长的故事。
NP不是同时,女主在所有感情里都占绝对主动地位。
男人有三个(按出场顺序排列):投机倒把小商贩、无国界医生、双腿残疾的天才学者。

幻海沉金(NP)最新9章节

ℍǎIτǎℕɡsんúщú.νIρ 背景交代
ℍǎIτǎℕɡsんúщú.νIρ 86.星轨。
85.一点点甜。
84.守护神。
83.曾经沧海难为水。
82.长久。
ℍǎIτǎℕɡsんúщú.νIρ 81.一念之差。

幻海沉金(NP)章节列表

3.见钱眼开。
2.车费。
ⓗáIτáɡщù.cΘм 1.迦利亚。
6.女朋友。
ⓗáIτáɡщù.cΘм 5.赶我走?
ⓗáIτáɡщù.cΘм 4.男人。
9.潢金面具。
8.任X。
7.她终于来了。(3000字)(微微微)
12.思乡。
11.取水。
ⓗáIτáɡщù.ⅽΘм 10.别管。
15.T。(微微微)
14.外公。
ⓗáIτáɡщù.cΘм 13.挖金子。
18.妹妹。
17.洁癖。(微微微)
ⓗáIτáɡщù.ⅽΘм 16.姐姐。
21.负责。
20.丧歌。
ⓗáIτáɡщù.ⅽΘм 19.长剑。
24.中国人。
23.珠联璧合。
ⓗáIτáɡщù.ⅽΘм 22.喜欢。
ⓗáIτáɡщù.ⅽΘм 27.野心。
26.我会回来的。
25.害怕。
征求意见
29.出发。
ⓗáIτáɡщù.ⅽΘм 28.虚伪。
ℍ@Iτǎℕɡsんúщú.νIρ 32.爆炸。
31.经纬度。
30.音乐节。
35.藏宝图。
34.逆流而上。
ℍǎIτǎɡsんúщú.νIρ 33.炸药。
ℍ@Iτǎℕɡsんúщú.νIρ 38.陷落。
37.来不及。
36.电话。
41.你走吗?
40.魔鬼。
ℍǎIτǎɡsんúщú.νIρ 39.神殿。
ℍǎIτǎℕɡsんúщú.νIρ 44.抢女人。
43.放开他。
42.枪声。
47.小情人。
46.跟我走。
ℍǎIτǎɡsんúщú.νIρ 45.复仇。
ℍǎIτǎℕɡsんúщú.νIρ 50.魔鬼。
49.不是爱情。
48.没事的。
ℍǎIτǎɡsんúщú.νIρ 53.恐慌。
52.相依为命。
51.水。
ℍǎIτǎℕɡsんúщú.νIρ 56.吻。
55.沙尘暴。
54.一桶水。
ℍǎIτǎɡsんúщú.νIρ 59.再见。
58.死。
57.血。
62.诅咒。
61.印刻。
60.散场。
65.跑。
ℍǎIτǎℕɡsんúщú.νIρ 64.不要忍。
63.第一次。
68.明天。
ℍǎIτǎɡsんúщú.νIρ 67.对不起。
66.怂。
71.浮萍。
ℍǎIτǎℕɡsんúщú.νIρ 70.玩腻。
69.纵容。
74.答案。
73.贪心。
72.眼泪。
77.看轻。
76.牵肠挂肚。
ℍǎIτǎɡsんúщú.νIρ 75.中枪。
80.带他走。
79.懂事。
ℍǎIτǎℕɡsんúщú.νIρ 78.义务。
83.曾经沧海难为水。
82.长久。
ℍǎIτǎℕɡsんúщú.νIρ 81.一念之差。
ℍǎIτǎℕɡsんúщú.νIρ 86.星轨。
85.一点点甜。
84.守护神。
ℍǎIτǎℕɡsんúщú.νIρ 背景交代